Udskriv

Fonden er stiftet i 1992 af fabrikant Poul Johansen og dennes familie.

Fonden er en erhvervsdrivende fond og omfattet af Lov om Erhvervsdrivende Fonde

Ifølge fondens vedtægter er formålet:

Fonden ejer 20 % af aktierne i Poul Johansen Maskiner A/S.